Sikh

  • Pagsuhid sa Pinakadako nga Populasyon sa Sikh sa Kalibutan

    Pagsuhid sa Pinakadako nga Populasyon sa Sikh sa Kalibutan

    Ang Sikhismo, usa ka monoteistikong relihiyon nga naggikan sa rehiyon sa Punjab sa India sa ika-15 nga siglo, mikaylap sa tibuok kalibotan nga adunay minilyon nga mga sumusunod. Bisan pa, karon atong susihon ang labing inila nga populasyon sa Sikh sa kalibutan: Punjab, India. Sa Punjabi, ang termino nga 'Sikh' gihubad nga 'tinun-an,' ug kadtong nagpaila nga mga Sikh giisip…