Washington

  • Giunsa ang pag-file alang sa kawalay trabaho sa Washington State

    Giunsa ang pag-file alang sa kawalay trabaho sa Washington State

    Kung nawad-an ka sa imong trabaho sa Washington State, mahimo kang kwalipikado alang sa mga benepisyo sa pagkawalay trabaho. Aron mag-aplay alang sa pagkawalay trabaho sa Texas ug makakuha og mga benepisyo, kinahanglan ka mag-file og usa ka pag-angkon pinaagi sa Washington State Employment Security Department (ESD) o pinaagi sa pagtawag sa (800) 318-6022. Sa Washington State, ang mga benepisyo sa kawalay trabaho naghatag temporaryo nga tabang pinansyal sa mga trabahante nga wala’y trabaho…