ផ្ទះ

 • ប្រព័ន្ធអប់រំនៅប្រទេសរុស្ស៊ី

  ប្រព័ន្ធអប់រំនៅប្រទេសរុស្ស៊ី

  ប្រព័ន្ធអប់រំនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវបានបែងចែកជាបីផ្នែក: មត្តេយ្យសិក្សាបឋមសិក្សានិងមធ្យមសិក្សា។ សរុបមក សាលាបឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សា រួមមានការសិក្សារយៈពេល ១១ឆ្នាំ។ នៅប្រទេសរុស្ស៊ី កុមារដែលមានអាយុពី 6 ទៅ 15 ឆ្នាំត្រូវចូលសាលាជាកំហិត។ ថ្ងៃសិក្សាធម្មតាចាប់ផ្តើមនៅម៉ោងប្រាំបីនៅ…

 • របៀបទិញផ្ទះនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជាជនបរទេស

  របៀបទិញផ្ទះនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជាជនបរទេស

  ដើម្បីទិញផ្ទះនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជាជនបរទេស សូមចាប់ផ្តើមជាមួយ Realestate.com.au, Domain ។ អ្នកក៏អាចមើលក្រុម Facebook ឬប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមផ្សេងទៀត។ ឧទាហរណ៍មួយដែលល្បីគឺ Melbourne Rooms For Rent, Housing, Apartments, Sublets, Roommates, Roomster ។ តើខ្ញុំអាចទិញអចលនទ្រព្យនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជាជនបរទេសបានទេ ប្រសិនបើជនបរទេសមានទីលំនៅអូស្ត្រាលីបណ្តោះអាសន្ន ពួកគេនឹងទិញផ្ទះ…

 • របៀបទិញផ្ទះនៅប្រទេសប្រេស៊ីល

  របៀបទិញផ្ទះនៅប្រទេសប្រេស៊ីល

  ដើម្បីទិញផ្ទះនៅប្រទេសប្រេស៊ីល សូមចាប់ផ្តើមជាមួយ Viva Real, Zap ។ អ្នកក៏អាចមើលក្រុម Facebook ឬប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមផ្សេងទៀត។ វត្ថុដែលល្បីមួយគឺ Venda e troca de casas, apartamentos, sítios, lotes e fazendas ។ ជំហានដើម្បីទិញផ្ទះមួយ អ្នកចង់រក្សាទុករឿងជាច្រើននៅក្នុងចិត្តនៅពេលអ្នកទិញផ្ទះនៅប្រទេសប្រេស៊ីល។ ទាំងនេះ…

 • របៀបទិញផ្ទះនៅប្រទេសឈីលី

  របៀបទិញផ្ទះនៅប្រទេសឈីលី

  ដើម្បីទិញផ្ទះនៅប្រទេសឈីលី សូមចាប់ផ្តើមជាមួយ Portal Inmobiliario, Toctoc។ អ្នកក៏អាចមើលក្រុម Facebook ឬប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមផ្សេងទៀត។ វត្ថុដ៏ល្បីមួយគឺ ARRIENDO DE CASAS Y DEPARTAMENTOS EN TODO CHILE ។ ជំហានដើម្បីទិញផ្ទះ អ្នកចង់រក្សាទុករឿងជាច្រើននៅក្នុងចិត្តនៅពេលអ្នកទិញផ្ទះនៅប្រទេសឈីលី។ ជំហានទាំងនេះគឺ…

 • របៀបជួលផ្ទះនៅប្រទេសឈីលី

  របៀបជួលផ្ទះនៅប្រទេសឈីលី

  ដើម្បីជួលផ្ទះនៅប្រទេសឈីលី សូមចាប់ផ្តើមជាមួយ Portal Inmobiliario, Toctoc ឬក្រុម FB ដូចជា ARRIENDO DE CASAS Y DEPARTAMENTOS EN TODO CHILE ។ កំណត់ប្រភេទកន្លែងស្នាក់នៅដែលអ្នកអាចទិញបាន។ ស្វែងរកកន្លែងស្នាក់នៅដោយខ្លួនឯង ឬប្រើភ្នាក់ងារ។ ឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយម្ចាស់ ឬភ្នាក់ងារ។ ដាក់ស្នើឯកសារទាំងអស់របស់អ្នក និងទទួលបានសិទ្ធិចូលទៅកាន់…

 • របៀបស្វែងរកផ្ទះល្វែងនៅប្រទេសឈីលី

  របៀបស្វែងរកផ្ទះល្វែងនៅប្រទេសឈីលី

  ដើម្បីស្វែងរកអាផាតមិននៅប្រទេសឈីលី ផ្ទះ ឬបន្ទប់ អ្នកអាចចាប់ផ្តើមជាមួយ Portal Inmobiliario, Toctoc ឬក្រុម FB ដូចជា ARRIENDO DE CASAS Y DEPARTAMENTOS EN TODO CHILE ។ ធនធានជាច្រើនអាចរកបានដើម្បីស្វែងរកអាផាតមិន ឬបន្ទប់មួយនៅក្នុងប្រទេសឈីលី។ ទាំងនោះអាចជាគេហទំព័រ ក្រុមហ្វេសប៊ុក ឬចំណាត់ថ្នាក់។ អ្នកក៏អាចដើរ…

 • គេហទំព័រអចលនទ្រព្យនៅប្រទេសឈីលី

  គេហទំព័រអចលនទ្រព្យនៅប្រទេសឈីលី

  Portal Inmobiliario, Toctoc និង Mitula គឺជាគេហទំព័រអចលនទ្រព្យដ៏ពេញនិយមនៅក្នុងប្រទេសឈីលី។ ភ្នាក់ងារអចលនៈទ្រព្យ ម្ចាស់ដី ឬមិត្តរួមផ្ទះល្វែងប្រកាសការចុះបញ្ជីបច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេនៅលើគេហទំព័រទាំងនេះ។ អ្នក​មាន​ជម្រើស​លំនៅឋាន​ផ្សេងៗ​ក្នុង​ប្រទេស​ឈីលី ពី​ចំណែក​បន្ទប់​ទៅ​ផ្ទះ​មាន​គ្រឿង​សង្ហារិម ឬ​អាផាតមិន។ ក្រុមហ្វេសប៊ុកគឺជាធនធានដ៏ល្អសម្រាប់ការស្វែងរកកន្លែងដើម្បី…

 • របៀបទិញផ្ទះនៅប្រទេសហូឡង់

  របៀបទិញផ្ទះនៅប្រទេសហូឡង់

  ដើម្បីទិញផ្ទះនៅប្រទេសហូឡង់ សូមចាប់ផ្តើមជាមួយ Funda, Kamernet ។ អ្នកក៏អាចមើលក្រុម Facebook ឬប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមផ្សេងទៀត។ ឧទាហរណ៍ដ៏ល្បីមួយគឺ Kamer Gezocht/Aangeboden នៅ Amsterdam ។ ជំហានដើម្បីទិញផ្ទះ អ្នកចង់រក្សាទុករឿងជាច្រើនក្នុងចិត្តនៅពេលអ្នកទិញផ្ទះនៅប្រទេសហូឡង់។ ជំហានទាំងនេះមិនមានសណ្តាប់ធ្នាប់ទេ។…

 • របៀបជួលផ្ទះនៅប្រទេសហូឡង់

  របៀបជួលផ្ទះនៅប្រទេសហូឡង់

  ដើម្បីជួលផ្ទះនៅប្រទេសហូឡង់ សូមចាប់ផ្តើមជាមួយ Funda, Kamernet ឬក្រុម FB ដូចជា Kamer Gezocht/Aangeboden នៅ Amsterdam ។ កំណត់ប្រភេទកន្លែងស្នាក់នៅដែលអ្នកអាចទិញបាន។ ស្វែងរកកន្លែងស្នាក់នៅដោយខ្លួនឯង ឬប្រើភ្នាក់ងារ។ ឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយម្ចាស់ ឬភ្នាក់ងារ។ ដាក់ស្នើឯកសារទាំងអស់របស់អ្នក និងទទួលបានសិទ្ធិចូលផ្ទះថ្មីរបស់អ្នក។…

 • របៀបស្វែងរកផ្ទះល្វែងនៅប្រទេសហូឡង់

  របៀបស្វែងរកផ្ទះល្វែងនៅប្រទេសហូឡង់

  ដើម្បីស្វែងរកអាផាតមិននៅប្រទេសហូឡង់ ផ្ទះ ឬបន្ទប់ អ្នកអាចចាប់ផ្តើមជាមួយ Funda, Kamernet ឬក្រុម FB ដូចជា Kamer Gezocht/Aangeboden នៅ Amsterdam ។ ធនធានជាច្រើនអាចរកបានដើម្បីស្វែងរកអាផាតមិន ឬបន្ទប់នៅប្រទេសហូឡង់។ ទាំងនោះអាចជាគេហទំព័រ ក្រុមហ្វេសប៊ុក ឬចំណាត់ថ្នាក់។ អ្នកក៏អាចដើរមើលផ្លាកសញ្ញា…