ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់

 • តើការរស់នៅទីក្រុង Hamburg មានតម្លៃប៉ុន្មាន?

  តម្លៃនៃការរស់នៅក្នុងទីក្រុង Hamburg ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺ 1461 ដុល្លារក្នុងមួយខែ។ អានបន្ថែមអំពីតម្លៃជួល ថ្លៃសេវា មធ្យោបាយធ្វើដំណើរ និងភាពសប្បាយរីករាយនៅក្នុងទីក្រុង Hamburg ។

 • តើការរស់នៅទីក្រុងប៊ែកឡាំងមានតម្លៃប៉ុន្មាន?

  តម្លៃនៃការរស់នៅក្នុងទីក្រុងប៊ែរឡាំង ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺ 1607 ដុល្លារក្នុងមួយខែ។ អានបន្ថែមអំពីតម្លៃជួល ថ្លៃសេវា មធ្យោបាយធ្វើដំណើរ និងភាពសប្បាយរីករាយនៅទីក្រុងប៊ែកឡាំង។

 • របៀបស្វែងរកការងារនៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់

  របៀបស្វែងរកការងារនៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់

  ដើម្បីស្វែងរកការងារនៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់ អ្នកអាចចាប់ផ្តើមពី stepstone.de និង arbeitsagentur.de ។ អ្នក​រាល់​គ្នា​ដែល​ចង់​ស្វែង​រក​ការងារ​ធ្វើ​នៅ​ប្រទេស​អាឡឺម៉ង់ ត្រូវ​ស្វែង​រក​ការងារ​ជា​មុន​សិន។ អ្នកអាចស្វែងរកភ្នាក់ងារជ្រើសរើសបុគ្គលិកនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។ ហើយ​អ្នក​អាច​ស្វែងរក​ការងារ​តាម​ក្រុម Facebook ក្នុង​ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់។ នៅពេលដែលអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើ អ្នកអាច…

 • របៀបស្វែងរកការងារនៅទីក្រុង Hamburg

  របៀបស្វែងរកការងារនៅទីក្រុង Hamburg

  ដើម្បីស្វែងរកការងារនៅក្នុងទីក្រុង Hamburg សូមធ្វើការស្រាវជ្រាវ បណ្តាញរបស់អ្នក និងដាក់ពាក្យសុំការងារតាមអ៊ីនធឺណិត និងដោយផ្ទាល់។ អ្នកអាចចាប់ផ្តើមជាមួយ xing.com និង kununu.com ។ មនុស្សគ្រប់រូបដែលចង់ស្វែងរកការងារធ្វើនៅទីក្រុង Hamburg ត្រូវស្វែងរកការងារនៅទីនោះ។ អ្នកអាចស្វែងរកភ្នាក់ងារជ្រើសរើសបុគ្គលិកនៅទីក្រុង Hamburg ។ លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារនៅ…

 • របៀបស្វែងរកការងារនៅទីក្រុង Munich

  របៀបស្វែងរកការងារនៅទីក្រុង Munich

  ដើម្បីស្វែងរកការងារនៅក្នុងទីក្រុង Munich សូមធ្វើការស្រាវជ្រាវ បណ្តាញរបស់អ្នក និងដាក់ពាក្យសុំការងារតាមអ៊ីនធឺណិត និងដោយផ្ទាល់។ អ្នកអាចចាប់ផ្តើមជាមួយ stepstone.de និង arbeitsagentur.de ។ មនុស្សគ្រប់រូបដែលចង់ស្វែងរកការងារធ្វើនៅទីក្រុង Munich ត្រូវស្វែងរកការងារនៅទីនោះ។ អ្នកអាចស្វែងរកភ្នាក់ងារជ្រើសរើសបុគ្គលិកនៅទីក្រុង Munich ។ លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារនៅ…

 • របៀបស្វែងរកការងារនៅប៊ែរឡាំង

  របៀបស្វែងរកការងារនៅប៊ែរឡាំង

  ដើម្បីស្វែងរកការងារនៅទីក្រុងប៊ែកឡាំង សូមធ្វើការស្រាវជ្រាវ បណ្តាញរបស់អ្នក និងដាក់ពាក្យសុំការងារតាមអ៊ីនធឺណិត និងដោយផ្ទាល់។ អ្នកអាចចាប់ផ្តើមជាមួយ arbeitsagentur.de និងGründerszene។ មនុស្សគ្រប់រូបដែលចង់ស្វែងរកការងារធ្វើនៅទីក្រុងប៊ែកឡាំង ត្រូវស្វែងរកការងារនៅទីនោះ អ្នកអាចស្វែងរកភ្នាក់ងារជ្រើសរើសបុគ្គលិកនៅទីក្រុងប៊ែរឡាំង។ លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារនៅ…

 • របៀបដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការការងារនៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់

  របៀបដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការការងារនៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់

  ដើម្បីដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការការងារនៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់ ស្វែងរកការងារ ប្រមូលឯកសារចាំបាច់ ដាក់ពាក្យ ចូលរួមសម្ភាសន៍ទិដ្ឋាការ រង់ចាំការសម្រេចចិត្ត និងចុះឈ្មោះជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅពេលអ្នកទៅដល់។ ដើម្បីដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការការងារនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ គេហទំព័រផ្លូវការរបស់ការិយាល័យបរទេសសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ និង make-it-in-germany.com។ ជនជាតិខ្លះមិនត្រូវការការងារ…

 • របៀបទទួលបានប័ណ្ណការងារនៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់

  របៀបទទួលបានប័ណ្ណការងារនៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់

  អ្នកអាចទទួលបានប័ណ្ណការងារនៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់។ រួមជាមួយនឹងលិខិតអនុញ្ញាតស្នាក់នៅជាមួយនឹងកម្មវិធីតែមួយនៅការិយាល័យអាជ្ញាធរអន្តោប្រវេសន៍អាល្លឺម៉ង់ ឬ Ausländerbehörde ជាភាសាអាឡឺម៉ង់។ ប្រជាជនដែលមកពីសេដ្ឋកិច្ចដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ ដូចជា EU អាមេរិក ជប៉ុន និងប្រទេសផ្សេងទៀតដែលបានរាយបញ្ជីខាងក្រោម មិនត្រូវការទិដ្ឋាការដើម្បីមកប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលកំពុងស្វែងរក…

 • សណ្ឋាគារល្អបំផុតនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់

  សណ្ឋាគារល្អបំផុតនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់

  សណ្ឋាគារល្អបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺ Park Hotel Post, Zum Loewen និង Bayerischer Hof ។ ស្វែងរកសណ្ឋាគារល្អបំផុតនៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់ជាមួយនឹងតម្លៃចន្លោះពី 130 ទៅ 420 អឺរ៉ូក្នុងមួយយប់។ ពន្ធអាចប្រែប្រួលអាស្រ័យលើតម្រូវការ និងពេលវេលានៃឆ្នាំ។ រដូវទាបនៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់ចាប់ផ្តើមពីខែមករា កក្កដា សីហា និងវិច្ឆិកា។ បើសិនជា​អ្នក​ចង់…

 • ការងារនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់

  អ្នកអាចរកមើលការងារមួយចំនួននៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់ខាងក្រោម។ ការងារជាច្រើនទៀតនៅក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់គឺនៅលើម៉ាស៊ីនស្វែងរក ឬគេហទំព័រការងារនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។ ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មការងារទាំងនេះភាគច្រើនជាភាសាអង់គ្លេស ឬអាល្លឺម៉ង់។ បញ្ជីការងារជាទូទៅត្រូវបានបើកសម្រាប់ជនបរទេសផងដែរ ប៉ុន្តែមួយចំនួនគឺសម្រាប់តែជនជាតិ និងប្រជាជនអាល្លឺម៉ង់ប៉ុណ្ណោះ។ ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មការងារទាំងនេះជាចម្បង…