ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳು

 • ಜರ್ಮನಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್‌ಗಳು

  ಜರ್ಮನಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್‌ಗಳು

  ಜರ್ಮನಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್‌ಗಳೆಂದರೆ ಮಾಲ್ ಆಫ್ ಬರ್ಲಿನ್, ಯುರೋಪಾ ಪ್ಯಾಸೇಜ್, ಆಕ್ವಿಸ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಾ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. ನಾನು Google Maps ನಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮರ್ಶಿಸಲಾದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ನಾನು ಅವರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿನ್, ಹ್ಯಾಂಬರ್ಗ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು...

 • UK ಯಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್‌ಗಳು

  UK ಯಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್‌ಗಳು

  ಯುಕೆಯಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್‌ಗಳೆಂದರೆ ವೆಸ್ಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಲಂಡನ್, ಮೆಟ್ರೋಸೆಂಟರ್, ವೆಸ್ಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟ್‌ಫೋರ್ಡ್ ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂವಾಟರ್. Google Maps ನಲ್ಲಿ UK ಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮರ್ಶಿಸಲಾದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಾನು ಹುಡುಕಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ನಾನು ಅವರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಲಂಡನ್, ಲಿವರ್‌ಪೂಲ್,… ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು

 • ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್‌ಗಳು

  ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್‌ಗಳು

  ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್, ಕ್ವೀನ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಎಂಪೋರಿಯಮ್ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಕರೋಸೆಲ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್‌ಗಳಾಗಿವೆ. ನಾನು Google Maps ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮರ್ಶಿಸಲಾದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ನಾನು ಅವರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್‌ಬೆರಾ, ಸಿಡ್ನಿ, ಅಥವಾ…

 • US ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್‌ಗಳು

  US ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್‌ಗಳು

  US ನಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್‌ಗಳೆಂದರೆ ಮಾಲ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ, ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರಶ್ಯಾ, ದಿ ಗ್ಯಾಲೇರಿಯಾ ಮತ್ತು ಟೈಸನ್ ಕಾರ್ನರ್ ಸೆಂಟರ್. ನಾನು Google Maps ನಲ್ಲಿ US ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮರ್ಶಿಸಲಾದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ನಾನು ಅವರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ US ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗಬಹುದು…

 • ಟರ್ಕಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್‌ಗಳು

  ಟರ್ಕಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್‌ಗಳು

  ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್‌ಗಳೆಂದರೆ ANKAmal, ಕಾನ್ಯಾನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್, ಮಾಲ್ ಆಫ್ ಇಸ್ತಾನ್‌ಬುಲ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ತಾನ್‌ಬುಲ್ ಸೆವಾಹಿರ್. ನಾನು Google Maps ನಲ್ಲಿ ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮರ್ಶಿಸಲಾದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ನಾನು ಅವರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಇಸ್ತಾನ್‌ಬುಲ್, ಇಜ್ಮಿರ್, ಅಥವಾ… ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು.

 • ಹಂಗೇರಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್‌ಗಳು

  ಹಂಗೇರಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್‌ಗಳು

  ಹಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್‌ಗಳೆಂದರೆ ವೆಸ್ಟೆಂಡ್, ಅರೆನಾ ಮಾಲ್, ಅಲ್ಲೀ ಮಾಲ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ವಿನ್ ಪ್ಲಾಜಾ. ನಾನು Google Maps ನಲ್ಲಿ ಹಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ನಾನು ಅವರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಬುಡಾಪೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಡೆಬ್ರೆಸೆನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ,…

 • ಲಿಥುವೇನಿಯಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್‌ಗಳು

  ಲಿಥುವೇನಿಯಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್‌ಗಳು

  ಲಿಥುವೇನಿಯಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್‌ಗಳೆಂದರೆ ಓಜಾಸ್, ಅಕ್ರೊಪೊಲಿಸ್, ಅಕ್ರೊಪೊಲಿಸ್ ಕ್ಲೈಪೆಡಾ ಮತ್ತು ಪನೋರಮಾ. ನಾನು Google Maps ನಲ್ಲಿ ಲಿಥುವೇನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮರ್ಶಿಸಲಾದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ನಾನು ಅವರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ವಿಲ್ನಿಯಸ್, ಕೌನಾಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೈಪೆಡಾವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಲಿಥುವೇನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಲ್‌ಗಳು...

 • ಮಕಾವುದಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್‌ಗಳು

  ಮಕಾವುದಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್‌ಗಳು

  ಮಕಾವುದಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್‌ಗಳೆಂದರೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕೆನಾಲ್ ಶಾಪ್ಸ್, ನೋವಾ ಮಾಲ್, ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಶಾಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಒನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಕಾವು. ನಾನು Google Maps ನಲ್ಲಿ ಮಕಾವುದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮರ್ಶಿಸಲಾದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ನಾನು ಅವರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾಲ್‌ಗಳು ಕೇವಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು.…

 • ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್‌ಗಳು

  ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್‌ಗಳು

  ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್‌ಗಳೆಂದರೆ ಲವಿನಾ ಮಾಲ್, ಓಷನ್ ಪ್ಲಾಜಾ, ಕಾರವಾನ್, ಮತ್ತು ТРЦ ಗಲಿವರ್. ನಾನು Google Maps ನಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮರ್ಶಿಸಲಾದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ನಾನು ಅವರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಕೈವ್, ಡೊನೆಟ್ಸ್ಕ್ ಅಥವಾ ಮೈಕೊಲೈವ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವು…

 • ಕೆನಡಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್‌ಗಳು

  ಕೆನಡಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್‌ಗಳು

  ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್‌ಗಳೆಂದರೆ CF ಟೊರೊಂಟೊ ಈಟನ್ ಸೆಂಟರ್, ಯಾರ್ಕ್‌ಡೇಲ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ವಾಘನ್ ಮಿಲ್ಸ್. ನಾನು Google Maps ನಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮರ್ಶಿಸಲಾದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ನಾನು ಅವರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಟೊರೊಂಟೊ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು,…