ಹಣ

 • ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ

  ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ

  ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಮೇಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು CIMB ಕ್ಲಿಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಮಾಡುವುದು, ಹಣ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಂತಹ ದೈನಂದಿನ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಇದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

 • ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು

  ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು

  ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳೆಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕಾಸಿಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಟಿಟಿಬಿ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಥಾಯ್ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ದೇಶದ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅದರ ಏರುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಾನಮಾನವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ತನ್ನ ತ್ವರಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದಾಗಿ "ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ಹುಲಿ" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

 • ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆರೆಯುವುದು

  ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆರೆಯುವುದು

  ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಕಾಸಿಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಮಾಡುವುದು, ಹಣ ಪಡೆಯುವುದು, ಮತ್ತು...

 • ಬೆಲ್ಜಿಯಂನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು

  ಬೆಲ್ಜಿಯಂನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು

  ಬೆಲ್ಜಿಯಂನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳೆಂದರೆ BNP ಪ್ಯಾರಿಬಸ್ ಫೋರ್ಟಿಸ್, KBC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟಾ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಬೆಲ್ಜಿಯಂನ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ತೆರೆದ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿದವುಗಳಾಗಿವೆ. ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬೆಲ್ಜಿಯಂ 140 ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರ 90% ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಹಿವಾಟುಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಉನ್ನತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪೂರೈಕೆದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಲ್ಜಿಯಂನಲ್ಲಿ,…

 • ಬೆಲ್ಜಿಯಂನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆರೆಯುವುದು

  ಬೆಲ್ಜಿಯಂನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆರೆಯುವುದು

  ಬೆಲ್ಜಿಯಂನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು ಬೆಲ್ಜಿಯಂನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ನೀವು BNP Paribus Fortis ಮತ್ತು KBC ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಮಾಡುವುದು, ಪಡೆಯುವುದು ಮುಂತಾದ ದೈನಂದಿನ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಇದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

 • ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು

  ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು

  ಚೀನಾದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳೆಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಚೀನಾ, ಚೀನಾ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಮತ್ತು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಚೀನಾ. ಸ್ಟೇಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ನ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಚೀನಾ ಚೀನಾದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಪೀಪಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಚೀನಾವು ರೆನ್ಮಿನ್ಬಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚೀನೀ ಶಾಸನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತುತಃ ಕೇಂದ್ರ…

 • ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ

  ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ

  ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಮಾಡುವುದು, ಹಣ ಪಡೆಯುವುದು, ಮತ್ತು...

 • ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು

  ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು

  ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳೆಂದರೆ ಶಿನ್ಹಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, NH ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು KEB ಹನಾ ಬ್ಯಾಂಕ್. 1997 ರ ಏಷ್ಯಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. 2000 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಲವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಹಿಡುವಳಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಗಮನವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಹಣಕಾಸು ವಲಯವು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಹೆಚ್ಚು…

 • ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವುದು

  ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವುದು

  ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವುದು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನೀವು ಶಿನ್ಹಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು NH ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಮಾಡುವುದು, ಹಣ ಪಡೆಯುವುದು, ಮತ್ತು...

 • ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ

  ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ

  ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಮಿತ್ಸುಬಿಷಿ UFJ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ದೈನಂದಿನ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಇದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ…