Приватност

  1. Вовед

  2. Ние сме посветени на зачувување на приватноста на посетителите на нашата веб-страница, корисниците на услуги, индивидуалните клиенти и персоналот на клиенти.
  3. Оваа политика се применува кога работиме како контролор на податоци во однос на личните податоци на таквите лица; со други зборови, каде што ги утврдуваме целите и средствата за обработка на тие лични податоци.
  4. Ние користиме колачиња на нашата веб-страница. Доколку тие колачиња не се строго потребни за обезбедување на нашата веб-страница и услуги, ние ќе ве замолиме да се согласите за наше користење на колачиња кога за прв пат ќе ја посетите нашата веб-страница.
  5. Во оваа политика, „ние“, „нас“ и „наше“ се однесуваат ALinks. За повеќе информации за нас, видете го делот 14.
  1. Кредит

  2. Овој документ е креиран со употреба на образец од Докулар (https://seqlegal.com/free-legal-documents/privacy-policy).
  1. Личните податоци што ги собираме

  2. Во овој Дел 3 ги утврдивме општите категории лични податоци што ги обработуваме и, во случај на лични податоци што не ги добивме директно од вас, информации за изворот и специфичните категории на тие податоци.
  3. Може да обработиме податоци за вашата употреба на нашата веб-страница и услуги („податоци за користење„). Податоците за употреба може да ја содржат вашата IP адреса, географска локација, тип и верзија на прелистувач, оперативен систем, извор на упатување, должина на посета, прегледи на страници и патеки за навигација на веб-страници, како и информации за времето, фреквенцијата и моделот на користење на вашата услуга. Изворот на податоците за употреба е нашиот систем за следење на аналитиката.
  1. Цели на обработка и правни основи

  2. Во овој Дел 4, ги утврдивме целите за кои можеме да обработуваме лични податоци и правните основи на обработката.
  3. Истражување и анализа - Можеме да обработуваме податоци за употреба и / или податоци за трансакции со цел истражување и анализа на употребата на нашата веб-страница и услуги, како и истражување и анализа на други интеракции со нашиот бизнис. Законска основа за оваа обработка се нашите легитимни интереси, имено следење, поддршка, подобрување и обезбедување на нашата веб-страница, услугите и бизнисот генерално.
  1. Обезбедување на вашите лични податоци на други

  2. Вашите лични податоци што се чуваат во базата на податоци на нашата веб-страница ќе бидат зачувани на серверите на нашите даватели на услуги за хостирање идентификувани на https://www.siteground.co.uk/.
  3. Покрај специфичните обелоденувања на личните податоци утврдени во овој Дел 5, ние може да ги обелодениме вашите лични податоци кога таквото откривање е потребно за усогласеност со законската обврска на која сме предмет, или со цел да ги заштитиме вашите витални интереси или виталните интереси на друго физичко лице. Ние исто така може да ги обелодениме вашите лични податоци кога таквото откривање е потребно за утврдување, вежбање или одбрана на правни побарувања, без оглед дали е во судска постапка или во управна или вонсудска постапка.
  1. Меѓународни трансфери на вашите лични податоци

  2. Во овој дел 6, ви даваме информации за околностите во кои вашите лични податоци можат да бидат пренесени во земји надвор од Велика Британија и Европската економска област (ЕЕА).
  3. Услугите за хостирање на нашата веб-страница се наоѓаат во САД, Велика Британија, Холандија, Германија, Австралија и Сингапур. Надлежните органи за заштита на податоците донесоа „одлука за соодветност“ во однос на законите за заштита на податоците на секоја од овие земји. Трансферите кон секоја од овие земји ќе бидат заштитени со соодветни заштитни мерки, имено употребата на стандардни клаузули за заштита на податоците донесени или одобрени од надлежните органи за заштита на податоците, чија копија можете да ја добиете од https://www.siteground.com/viewtos/data_processing_agreement.
  4. Признавате дека личните податоци што ги доставувате за објавување преку нашата веб-страница или услуги може да бидат достапни, преку Интернет, низ целиот свет. Не можеме да спречиме употреба (или злоупотреба) на такви лични податоци од други.
  1. Задржување и бришење лични податоци

  2. Овој дел 7 ги утврдува нашите политики и постапки за задржување на податоците, кои се дизајнирани да помогнат да се осигураме дека ги почитуваме законските обврски во врска со задржувањето и бришењето на личните податоци
  3. Личните податоци што ги обработуваме за какви било цели или цели нема да се чуваат подолго отколку што е потребно за таа намена или тие цели.
  4. Ние ќе ги задржиме вашите лични податоци како што следува:
   1. податоците за употреба ќе бидат задржани 3 години по датумот на собирање.
  5. Без оглед на другите одредби од овој Дел 7, можеме да ги задржиме вашите лични податоци доколку таквото задржување е потребно за усогласување со законската обврска на која сме предмет, или со цел да ги заштитиме вашите витални интереси или виталните интереси на друго физичко лице.
  1. Вашите права

  2. Во овој Дел 8, ги наведовме правата што ги имате според законот за заштита на податоците.
  3. Вашите основни права според законот за заштита на податоците се:
   1. правото на пристап - можете да побарате копии од вашите лични податоци;
   2. право на исправка - може да побарате од нас да исправиме неточни лични податоци и да ги комплетираме нецелосните лични податоци;
   3. право на бришење - можете да побарате од нас да ги избришеме вашите лични податоци;
   4. право на ограничување на обработката - можете да побарате од нас да ја ограничиме обработката на вашите лични податоци;
   5. право на приговор за обработка - можете да се спротивставувате на обработката на вашите лични податоци;
   6. право на преносливост на податоци - може да побарате да ги пренесеме вашите лични податоци на друга организација или на вас;
   7. право на жалба до надзорен орган - може да се пожалите на нашата обработка на вашите лични податоци; и
   8. право на повлекување согласност - до степен до кој правната основа на нашата обработка на вашите лични податоци е согласност, може да ја повлечете таа согласност.
  4. Овие права се предмет на одредени ограничувања и исклучоци. Можете да дознаете повеќе за правата на субјектите на податоците со посета https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/.
  5. Може да остварите какво било од вашите права во врска со вашите лични податоци со писмено известување до нас, користејќи ги деталите за контакт утврдени подолу.
  1. За колачињата

  2. Колаче е датотека која содржи идентификатор (низа букви и броеви) што е испратен од веб-сервер на веб прелистувач и се чува од страна на прелистувачот. Идентификаторот потоа се враќа на серверот секој пат кога прелистувачот бара страница од серверот.
  3. Колачињата може да бидат или „упорни“ колачиња или „сесиски“ колачиња: постојаното колаче ќе го чува веб-прелистувач и ќе остане валидно до неговиот одреден датум на истекување, освен ако корисникот не го избрише пред датумот на истекување; колачето за сесија, од друга страна, ќе истече на крајот од сесијата на корисникот, кога веб-прелистувачот е затворен.
  4. Колачињата може да не содржат никакви информации што лично идентификуваат корисник, но личните податоци што ги чуваме за вас може да бидат поврзани со информациите зачувани во и добиени од колачињата.
  1. Колачиња што ги користиме

  2. Ние користиме колачиња за следните цели:
   1. анализа - ние користиме колачиња за да ни помогнеме да ја анализираме употребата и перформансите на нашата веб-страница и услуги; и
   2. согласност за колачиња - ние користиме колачиња за да ги зачуваме вашите преференции во врска со употребата на колачиња почесто.
  1. Колачињата што ги користат нашите даватели на услуги

  2. Нашите даватели на услуги користат колачиња и тие колачиња можат да бидат зачувани на вашиот компјутер кога ја посетувате нашата веб-страница.
  3. Ние користиме Google Analytics. Google Analytics собира информации за употребата на нашата веб-страница со помош на колачиња. Собраните информации се користат за создавање извештаи за употребата на нашата веб-страница. Можете да дознаете повеќе за употребата на информации од Google со посета https://www.google.com/policies/privacy/partners/ и можете да ја прегледате политиката за приватност на Google на https://policies.google.com/privacy.
  1. Управување со колачиња

  2. Повеќето пребарувачи ви дозволуваат да одбиете да прифаќате колачиња и да ги избришете колачињата. Методите за тоа се разликуваат од прелистувачот до прелистувачот и од верзија до верзија. Сепак можете да добиете ажурирани информации за блокирање и бришење на колачиња преку овие линкови:
   1. https://support.google.com/chrome/answer/95647 (Хром);
   2. https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);
   3. https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/ (Опера);
   4. https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);
   5. https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (Сафари); и
   6. https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Еџ).
  3. Блокирањето на сите колачиња ќе има негативно влијание врз употребливоста на многу веб-страници.
  4. Ако ги блокирате колачињата, нема да можете да ги користите сите функции на нашата веб-страница.
  1. Измени и дополнувања

  2. Можеби ќе ја ажурираме оваа политика од време на време со објавување на нова верзија на нашата веб-страница.
  3. Повремено треба да ја проверувате оваа страница за да бидете сигурни дека сте задоволни со какви било измени во оваа политика.
  1. Нашите детали

  2. Оваа веб-страница е во сопственост на Деметрио Мартинез.
  3. Нашето главно место на деловно работење е на 129 McLeod Road, Лондон, SE20BN.
  4. Можете да контактирате со нас:
   1. преку е-пошта, користејќи ја адресата за е-пошта објавена на оваа веб-локација.
  1. Службеник за заштита на податоци

  2. Детали за контакт на нашиот службеник за заштита на податоци се: [заштитена по е-пошта]