,

Lidhjet e Mbretërisë së Jordanit, faqet e internetit të informacionit dhe grupet e bisedave

Karta arabe për të drejtat e njeriut (Anglisht) 

Të drejtat në programin e mërgimit në Jordan (Të gjitha gjuhët në Google Translate)
Lista e organizatave që punojnë në ligjet e migracionit në vende të ndryshme. Shumica e këtyre organizatave punojnë falas për refugjatët dhe migrantët

Forumi Jordan INGO (JIF) (Anglisht)
Grupi i organizatave ndërkombëtare që punojnë me refugjatët që jetojnë në Jordan.

Këshilltar i shërbimeve (Anglisht) (Arabisht)
Hartat e shërbimeve të ofruara nga organizatat në Jordan. 

Lidhjet në Jordan, kujdesi shëndetësor, sigurimi shëndetësor, mjekët, klinikat, shëndeti mendor, shëndeti publik, higjena

SHOQRIA SHIDNDETSORE JORDANI NDRKOMBTAR (Anglisht) (Arabisht) (Fb)
OJQ ndërkombëtare që ofron shërbime të kujdesit mjekësor me cilësi të lartë për individët në nevojë, së bashku me përhapjen e ndërgjegjësimit mbi sëmundjet dhe udhëheqjen e një stili të shëndetshëm të jetës.

ORGANIZIMI I KARIIT AL-GARAA (Aman)

Shoqëria kryen programe lehtësimi, mjekësore dhe edukative.

http://www.al-gharaa.com/ (Arabisht)

https://www.facebook.com/algharaa/

KORPI MJEKSOR NDRKOMBTAR

OJQ ndërkombëtare që siguron ndihmë mjekësore (Urgjencë, ndihmë shëndetësore,…)

https://internationalmedicalcorps.org/country/jordan/

https://www.facebook.com/internationalmedicalcorps

SHOQRIA MJEKSORE SHQIPTARE AMERIKANE SIRIKE (SAMS)

Zhvillimi shëndetësor

https://www.sams-usa.net/jordan-medical-missions/

https://www.facebook.com/SyrianAmericanMedicalSociety

ZYRA ND INTERNATIONALRKOMBTARE P MR MIGRACION (IOM-OIM)

IOM MHD ndihmon rivendosjen e refugjatëve nga Jordania përmes ofrimit të vlerësimeve shëndetësore të siguruara nga migracioni (HA) dhe ndihmës shëndetësore të udhëtimit.

https://www.jordan.iom.int/migrant-health

https://www.facebook.com/IOMJordan/

Lidhjet në Jordan, urgjencat, policia, ushqimi falas, strehimi i të pastrehë, ndihmojnë mbështetjen e linjave telefonike

Ndihma për refugjatët në Jordan

Grup prej mbi 100 vullnetarësh të përkushtuar dhe me përvojë me qendër në Jordan të cilët po ndihmojnë bamirësit e njohur vendorë dhe OJQ-të të merren me fluksin e madh të refugjatëve që vijnë në Jordan. Donacionet pranohen, klasifikohen dhe transportohen në qendrat e shpërndarjes. (një bashkëpunëtor i Mercy Corps)

https://www.facebook.com/HelpingSyrianRefugeesJordan/

 

Komisioni Ndërkombëtar i Migracionit Katolik

Ndihma për para brenda programit 3RP

https://www.icmc.net/programs/cash-assistance-to-syrian-and-jordanian-families-during-the-winter-months-jordan?fbclid=IwAR0UEMQm7aZF7mNY18X2ZORFjClXnDs0rTZflOfulXFJyXYBubcFlfoLSEc (EN)

https://www.facebook.com/icmc.migration JO PESSR MESAZH T F FSUAR

Jordan lidh, gra, burra, LGBTQ +, të moshuar, aftësi të kufizuara, pakica, diasporë

Rruga e Ylberit

Rainbow Street është një organizatë jordanez-amerikane që ofron informacion dhe ndihmë të drejtpërdrejtë për individët LGBTQ + në të gjithë Lindjen e Mesme dhe Afrikën e Veriut.

https://www.facebook.com/RainbowStreetOrg (FB) JO PESSR MESAZH T F FSUAR

https://www.rainbow-street.org/help 

Jordan lidhjet, punësimi, vendet e punës, lejet e punës, transferimi i parave

Në Kushtetutën Jordaniane, e drejta e plotë për punë është e rezervuar vetëm për qytetarët jordanezë dhe vendos kufizime të rrepta në mundësinë e punës dhe mundësive të punës për të gjithë të huajt, përfshirë refugjatët.

Siç kemi nënvizuar tashmë, Jordan nuk ka nënshkruar Konventën e Refugjatëve të vitit 1951 dhe nuk ka një legjislacion shterues të refugjatëve. Jordan ka rënë dakord për një Memorandum Mirëkuptimi me UNHCR në 1998 i cili përdoret si udhëzues ligjor kur mbështesin refugjatët. 

Për më tepër, ligji jordanez i punës nuk përmban ndonjë referencë të qartë për mbrojtjet e garantuara për refugjatët, duke iu referuar refugjatëve sirianë si "vizitorë" ose "mysafirë", tituj që nuk kanë asnjë kuptim në bazë të ligjit të brendshëm.

La Kompakti i Jordanisë, i hartuar në 4 shkurt 2016, në një konferencë të donatorëve në Londër, është një tregues i fundit i angazhimit të Jordanisë për të zgjeruar mundësitë e punësimit për refugjatët. Premton lëshimi i lejeve të punës në 200,000 refugjatë sirianë dhe u hap tregun e punës punëtorëve të huaj, duke u përqëndruar në zhvillim në vend se të kufizoheni në një diskutim mbi kufijtë. Në mënyrë të veçantë, Jordan Compact aspiron të përfitojë refugjatët sirianë, Jordan dhe BE duke e kthyer krizën e refugjatëve sirianë në një mundësi zhvillimi. Sidoqoftë, Jordanit ende i mungon legjislacioni zyrtar që mbron të drejtën e refugjatëve për të punuar.

ILO, Organizata Ndërkombëtare e Punës Shtetet Arabe

Organizata Ndërkombëtare e Punës është një agjenci e Kombeve të Bashkuara. Worksshtë duke punuar së bashku me qeveritë, sindikatat, punëdhënësit dhe përfaqësuesit e punëtorëve për të përpunuar standardet dhe politikat e punës dhe për të promovuar punë të mirë në pjesë të ndryshme të botës.

Zyra Rajonale e ILO-së për Shtetet Arabe mbulon Bahreinin, Irakun, Jordanin, Kuvajtin, Libanin, territorin e okupuar Palestinez, Oman, Katar, Arabinë Saudite, Siri, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Jemeni. Dy zyra zona janë të vendosura në Kuvajt dhe Jeruzalem.

Lejet e punës dhe punësimi i refugjatëve sirianë në Jordan: Drejt zyrtarizimit të punës së refugjatëve sirianë (English / Arabic)

https://www.facebook.com/International-Labour-Organization-Regional-Office-for-Arab-States-413181682108447/ (FB)

https://www.ilo.org/beirut/lang–en/index.htm (Anglisht)

https://www.ilo.org/beirut/lang–ar/index.htm (Arabisht)

Mbështetja e objektivave strategjikë të Konferencës London Siria 2016 (Tetor 2016):

http://www.ilo.org/beirut/projects/WCMS_534276/lang–en/index.htm (Anglisht)

http://www.ilo.org/beirut/projects/WCMS_534630/lang–ar/index.htm (Arabisht)

Jordan lëshon leje pune të llojit të parë për refugjatët në Siri në rajonin arab (Gusht 2017):

http://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_568722/lang–en/index.htm (Anglisht)

http://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_568724/lang–ar/index.htm (Arabisht)

Disa lajme nga UNHRC (Tetor 2017)

http://www.unhcr.org/news/latest/2017/10/59df254b4/new-deal-work-permits-helps-syrian-refugees-jordan.html (Anglisht)

http://www.unhcr.org/fr/news/stories/2017/10/59e08ce9a/jordanie-nouvel-accord-permis-travail-refugies-syriens.html (French)

http://www.unhcr.org/ar/news/latest/2017/10/59e35e504.html (Arabisht)

Lejet e punës për refugjatët sirianë në mjedisin urban në Jordan

Dokumente FAQ mbi kërkesat për Lejen e Punës Urbane në Jordan

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/49969  (EN)

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WP_FAQs_arabic_14042016.pdf (AJRI)

Lejet e punës për refugjatët sirianë kthehen në FAQ të Jordanisë

Dokumente FAQ mbi kërkesat për Lejen e Kthimit të Punës në Jordan

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/67261.pdf  (EN)

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/67262.pdf (AJRI)

Lejet e punës në Zaatari dhe kampin Azraq

Dokumente FAQ mbi kërkesat për Lejen e Punës në kampet Zaatari dhe Azraq Jordan

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1WEaj2ZrdK2-gcWrWcoQUGhK_y198AB_U  (EN)

Ecni jetesën e bisedës (Leja e Punës)

Farë është kryer dhe çfarë rekomandohet

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Walk-The-Talk-April2018.pdf  (EN)

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Walk-The-Talk-April2018_Arabic.pdf (AJRI)

Labirint e lejes së punës

Infographic për të treguar hapat për të marrë një leje pune në Jordan

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/53371 (EN)

Shoqata e Zhvillimit të Familjeve (FDA)

Ofron trajnim profesional për punën shtëpiake për gratë. Përgatitja e grave për të marrë pjesë në fuqinë punëtore ndërsa i edukon ato për të drejtat e tyre dhe fuqizimin e tyre

http://www.fdassociation.org/ (AJRI)

https://www.facebook.com/fdaorg/?_rdc=1&_rdr (FB)

Unioni i Grave Jordaniane (JWU)

Drejton një strehë për gratë e abuzuar, përfshirë punëtorët migrantë. Midis ndihmës juridike dhe këshillimit psikosocial, atyre u ofrohet mundësia për të fituar jetesën përmes një biznesi furnizimi ushqimi të drejtuar nga sindikata. Organizata gjithashtu siguron tarifa për riatdhesimin e punëtorëve me fonde të jashtme kur është e mundur.

http://jwu.org.jo/Home.aspx?lng=2 (AJRI)

http://jwu.org.jo/Home.aspx?lng=1 (EN)

TAMWEELCOM

(kompania Jordan Micro Credit) u siguron grave sipërmarrëse akses në financa, një element thelbësor në fillimin dhe përmirësimin e biznesit dhe ndërtimin e një të ardhmeje për familjet dhe komunitetet e tyre.

http://www.tamweelcom.org/ar (AJRI)

http://www.tamweelcom.org/ (EN)
https://www.facebook.com/tamweelcom/ (FB) 

Jordan lidhjet, arsimi, shkolla, universiteti, regjistrimi

Ecni Edukimin e Foljes

Farë është kryer dhe çfarë rekomandohet

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Walk-The-Talk-April2018.pdf Anglisht

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Walk-The-Talk-April2018_Arabic.pdf Arabic

EL-GHARAA

Shoqëria kryen programe lehtësimi, mjekësore dhe edukative.

http://www.al-gharaa.com/ (Arabisht)

https://www.facebook.com/algharaa/

KIRON JORDAN (Në linjë)

Kiron mundëson qasje në arsimin e lartë dhe mësim të suksesshëm për refugjatët përmes zgjidhjeve dixhitale.

https://kiron.ngo/mena/

https://www.facebook.com/kironMENA

Edraak.org

Edraak.org është një platformë mësimore në internet që ofron qasje falas në materialet mësimore, nga Kopshti i fëmijëve deri në klasën e 12-të.

https://www.facebook.com/edraakorg/ (FB)

https://www.edraak.org/ 

Cilat janë kërkesat e lejes së punës për refugjatët sirianë në Jordan?

Punëdhënësit që duan të punësojnë refugjatë sirianë mund të aplikojnë për një leje pune vjetore falas në Drejtorinë e tyre lokale të Punës deri më 5 korrik 2016. Refugjatët nuk paguajnë asnjë tarifë të lidhur. Mosha minimale për të punuar dhe për të marrë një leje pune është 18.

Dokumentet e kërkuara nga punëtori:

  1. Kartelë e vlefshme e Ministrisë së Brendshme (MPB)
  2. Certifikata e shëndetit të mirë - kërkohet vetëm nëse kartela e shërbimit të Ministrisë së Brendshme është më e vjetër se një vit në datën e aplikimit

Dokumentet e kërkuara nga punëdhënësi:

  1. Certifikata e inkorporimit
  2. Certifikata e licencës profesionale
  3. Një deklaratë nga Sigurimet Shoqërore që konfirmon regjistrimin
  4. Kontrata e punës

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WP_FAQs_Eng_14042016.pdf

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/43744

Jordan lidhjet, informacionet lokale, kryeqyteti, qytete dhe rajone

Amman

Aman aktualisht po përjeton një fluks tjetër të refugjatëve për shkak të konflikteve të shumta, të vazhdueshme në rajon. Këto grupe të fundit refugjatësh përfshijnë jo vetëm sirianët dhe irakianët, por edhe Somalët, Eritreans dhe Sudanët.

Udhëzues për shërbime

Udhëzues Shërbimesh në Aman nga KB

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/38091 (Arabisht)

Organizatat bamirëse në Aman

Faqja e Facebook për Organizatat Bamirëse në Aman

https://www.facebook.com/search/101889283186681/places-in/226326230802065/places/intersect/

PROJEKT RIPARIMI KOLLATERAL

Projekti i Riparimit të Kolateralit është një përpjekje thelbësore për të sjellë ndihmë shumë të nevojshme për refugjatët dhe viktimat e tjera të luftës dhe konfliktit. (kupon mujor për ushqim, rininë, gratë, qendra e komunitetit)

https://www.collateralrepairproject.org/

https://www.facebook.com/CRProject/

SHOQRIA RREZIKE (në pritje të kontrollit me refugjatët)

Aranzhimi përmes bashkëpunimit me trajnuesit profesional të donatorëve dhe gjithashtu rregullimi i mikro-financimit për projekte të vogla në Jordan dhe Palestinë. Kohët e fundit, bamirësia, e cila kohët e fundit riformuloi strategjinë e saj thelbësore, ka ristrukturuar.

https://www.rewellsociety.org/

https://www.facebook.com/www.rewellsociety.org/

CARITAS JORDANI

Caritas Jordan punon me individë, familje dhe komunitete, për t'i ndihmuar ata të plotësojnë nevojat e tyre duke adresuar shqetësimet e tyre dhe sfidat e jetës (ushqime dhe sende ushqimore, shërbime shëndetësore dhe edukative).

http://www.caritasjordan.org.jo/

https://www.facebook.com/caritasjordan/

ORGANIZIMI I CHARITY JORDAN HASEMITE (JHCO)

JHCO e specializuar dhe ndihmë humanitare dhe është mandati zyrtar i caktuar nga qeveria jordaneze për të punuar me komunitetet lokale dhe shtrirë përpjekjet e saj për të ofruar ndihmë rajonale dhe ndërkombëtare.

http://www.jhco.org.jo/ (Arabisht)

http://en.jhco.org.jo/default.aspx (Anglisht)

https://www.facebook.com/JHCO.JO

EL-GHARAA

Shoqëria kryen programe lehtësimi, mjekësore dhe edukative.

http://www.al-gharaa.com/ (Arabisht)

https://www.facebook.com/algharaa/

12b Karak

Uebfaqe ose dokumente në lidhje me këtë qytet .

Udhëzues për shërbime

Udhëzues Shërbimesh në Karak nga KB

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/38093 (Arabisht)

Ministria e Brendshme (Anglisht) (Arabisht)
Ministria e brendshme e Jordanisë

 

Urdhërat Jordan, të mitur të pashoqëruar, të rinj, fëmijë

Fondacioni River River (JRF)

Filluar në vitin 1997, Programi për Sigurinë e Fëmijëve në Lumin Jordan (JRCSP) është rezultat i përpjekjeve të pamëshirshme të Mbretëreshës së saj, Rania Al Abdullah, për të vendosur mirëqenien e fëmijëve në ballë të axhendave të politikave kombëtare.

https://www.jordanriver.jo/ar/programs/protecting-children (AJRI)

https://www.jordanriver.jo/en/programs/protecting-children (EN)

https://www.facebook.com/JordanRiverFoundation fB)

 

Comments

Lini një koment nëse keni ndonjë sugjerim ose përvojë që mund të jetë e dobishme për të gjithë.
Kini kujdes të lini të dhënat tuaja personale në publik.

Ne jemi një grup vullnetarësh, dhe ne rrallë u përgjigjemi komenteve këtu.

Ju lutem na kontaktoni nëse keni pyetje ose keni nevojë për ndihmë.

Lini një Përgjigju

Adresa juaj e emailit nuk do të publikohet. Fusha e kërkuar janë shënuar *