Asylum Links

Vi är grupper av aktivister och volontärer. Vi arbetar solidariskt med människor i rörelse, invandrare och flyktingar. Vi arbetar med alla personer som behöver information.

Vi kopplar flyktingar och migranter, våra kunder, till tjänster i det land där de befinner sig. Vi samlar in den information våra kunder vill veta och vi driver informationskampanjer. Vår information fungerar som en plattform för flyktingar och migranter att dela, begära och ta emot information om deras rättigheter och deras alternativ för asyl, boende, sjukvård eller utbildning.

Kontakta oss om du behöver något. Följ med oss om du vill arbeta volontär i solidaritet med flyktingar och migranter.

Vad gör vi?

Asylum Links publicerar tillgänglig och tillförlitlig information. Det stödjer människor på arbete, visum, asyl, bostäder, sjukvård och utbildning.

Vi ger INTE råd om någonting. Vi delar information och visar alla möjliga alternativ. Och vi stödjer att hitta professionella råd.

Hur gör vi det?

Vi delar officiell eller pålitlig dokumentation. Vi hittar lokala tjänster som kan ge stöd. Vi delar information med människor om deras alternativ och rättigheter i ett land av intresse.

Vi gör individuella ärenden åt personer som kontaktar oss, våra kunder. Vi hittar lokala tjänster som kan överväga deras ärende och vi ser till att de kommer i kontakt med varandra. Vi jobbar online och vi går även ut och träffar människor var de än är. Om våra kunder inte är nöjda med vad den kvalificerade personen sa till dem, hittar vi någon annan. Vi förespråkar också för våra klienter och bevittnar deras levnadsvillkor.

Var arbetar vi?

Överallt kan människor kontakta oss var som helst på alla tillgängliga språk med onlineöversättare.

Vi har arbetat på plats med uppdrag under några månader på flera platser i Europa och Västasien.

I Calais delade vi från januari 2016 till april 2016 ut information om hur man får asyl i Europa.

I Grekland delade vi från maj 2016 till september 2016 ut information om hur man får asyl i Grekland. Vi besökte alla flyktingläger runt om i Grekland.

I Erbil, från december 2017 till februari 2018, delade vi information om hur man hittar arbete i Irak, Turkiet och Europa.

I Istanbul och Izmir, från oktober 2018 till augusti 2019, delade vi information om hur man hittar arbete i Irak, Turkiet och Europa.

I Singapore, från juli 2019 till oktober 2019, samlade vi in ​​och delade information om levnadsvillkoren för migrantarbetare i Sydostasien.

I Delhi, från oktober 2019 till december 2021, delade vi information om levnadsvillkoren för migrantarbetare i Sydostasien.

I Bangkok har vi sedan september 2022 samlat in information om levnadsvillkoren för migrantarbetare och flyktingar från Myanmar.

Vi samlar in pengar till andra markuppdrag.

Läs mer om volontärarbete hos oss.


Asylum Links arbetar i solidaritet med migranter och flyktingar. Det är registrerat i Storbritannien, som en England och Wales välgörenhetsorganisation med välgörenhetsnummer 1181234.