,

Hur är det att bo i Danmark

För att bo i Danmark finns det flera giltiga skäl att göra det. Jämfört med andra nationer utmärker Danmark sig på många områden av välbefinnande. Danmark har överlägsen lycka, sociala band och hälsonivåer jämfört med andra länder.

Du kan vara redo för vad som helst om du överväger de positiva och negativa aspekterna i förväg. Ta en stund och kolla in hur det är att bo i Danmark.

Hur är livet

Det finns många faktorer som du måste tänka på om du vill bo i Danmark:

  • Boende
  • Sysselsättning
  • Väder
  • Utbildning
  • Miljön
  • Säkerhet
  • Sjukvård
  • Levnadskostnad

Boende

Om du planerar att bo i Danmark måste du veta var du ska bo. Bostäder ger skydd, men det är mer än fyra väggar och ett tak. Naturligtvis är hemmet överkomligt ett bekymmer.

Bostaden är ofta familjens huvudsakliga kostnad för många hushåll, inklusive hyra, gas, el, vatten, inredning och reparationer. Danmark spenderar 23 % av sin justerade inkomst på bostäder.

Överbeläggning kan skada barns hälsa, relationer och utveckling. Tät bebyggelse tyder ofta på dålig vatten- och avloppsförsörjning. Tänk också på levnadsförhållanden som det genomsnittliga antalet delade rum per person och om hemmet har grundläggande bekvämligheter.

Det typiska danska huset har 1.9 rum per person, men ändå har 99.5 % privata spoltoaletter inomhus.

Läs mer: 

Hur man hittar ett hus i Danmark

Hur man hyr ett hus i Danmark

Hur man köper ett hus i Danmark

Sysselsättning

Att ha ett jobb har flera betydande fördelar:

Inkomst: Det ger en källa till pengar.

Social integration: Får individer att känna sig anslutna.

Målsättning: Det låter dig uppnå dina mål.

Självkänsla: Det främjar egenvärde.

Utveckling av kompetens: Hjälper dig att lära dig och utvecklas.

Endast 74 % av personer i åldern 15 till 64 har jobb i Danmark. Arbetslösa vill arbeta och söker aktivt jobb.

Att vara arbetslös under en längre tid kan skada ditt välbefinnande, självkänsla och arbetsförmåga. I Danmark har 0.9 % av arbetskraften varit arbetslös i över ett år.

Två faktorer avgör arbetskvaliteten: lön och trygghet.

Löner: Danmarks genomsnitt är 58,430 XNUMX USD per år.

Arbetssäkerhet: Din anställningstrygghet beror på hur sannolikt du är att förlora den och hur länge du kan vara utan en. Arbetslösheten i Danmark kostar de anställda 4.5 % av sin inkomst.

Kontrollera också Hur man hittar ett jobb i Danmark.

Väder

Den varma golfströmmen gör Danmarks klimat mildare. Den har fyra årstider:

Vår (april-maj): Mildaste sommaren (juni-augusti): Den varmaste årstiden är hösten (september till november). Regnigt och molnigt

Vinter (december–mars): Frost och snöigt

Temperaturer: Medeltemperaturen är 7.7°C (46°F), där februari är den kallaste (0.0°C/32°F) och augusti den varmaste (15.7°C/60°F).

Västlig vind ökar nederbörden på västkusten. Det regnar i genomsnitt 61 centimeter varje år.

Havstemperaturerna varierar från 17°C (63°F) till 22°C (72°F) från juni till augusti, med en topp på 25°C (77°F) i augusti.

Utbildning

Utbildning är avgörande för ett lands välbefinnande:

Kunskap och färdigheter: Det rustar människor för liv och arbete.

Jobbmöjligheter: En bra utbildning förbättrar arbetsmöjligheterna.

År i utbildning: Danskar får vanligtvis 19.3 års utbildning (från 5 till 39 år).

Gymnasieexamen har betydelse eftersom arbetsmarknaderna behöver kunskapsbaserade färdigheter. I Danmark slutar 82 % av vuxna i åldern 25-64 år gymnasiet.

Men examenssiffrorna indikerar inte utbildningens kvalitet. PISA utvärderar förmågor och kunskaper. Danmark fick 501 poäng i läsning, matematik och naturvetenskap.

Bra skolsystem ger utbildning av hög kvalitet till alla elever.

Miljön

Bor du i Danmark? Tänk på dessa miljöfaktorer:

Hälsorisker från luftföroreningar: I Danmark är PM2.5 10 μg/m3 (mikrogram per kubikmeter).

Vatten: Rent vatten är viktigt. 93 % av Danmarks medborgare är nöjda med deras vattenkvalitet; var därför medveten om dessa miljöfaktorer som kan påverka din hälsa.

Sjukvård

För de som bor i Danmark är det värt att notera att medellivslängden har ökat tack vare bättre levnadsvillkor, sjukvård och folkhälsoinsatser.

Danmarks genomsnittliga livslängd är 81 år. I Danmark tror 70 % att de är friska. Självbedömningen kan variera beroende på kön, ålder, socioekonomisk status och framtida vårdbehov.

Levnadskostnad

Levnadskostnaden i Danmark varierar avsevärt beroende på olika delar av landet.

Om du bor i Danmark som en familj på fyra personer är den genomsnittliga månadskostnaden 28,012 7,831 DKK utan hyra. För en ensamstående person är den genomsnittliga månadskostnaden XNUMX XNUMX DKK utan hyra.

I Köpenhamn spenderar en familj på fyra cirka 29,769 8,302 DKK i månaden, medan en ensamstående spenderar cirka XNUMX XNUMX per månad (exklusive hyra).

I Århus spenderar en familj på fyra cirka 28,492 8,006 DKK i månaden, medan en ensamstående spenderar cirka XNUMX XNUMX per månad (exklusive hyra).

Säkerhet

Personlig säkerhet är avgörande för välbefinnande. Känner du dig bekväm att gå ensam på natten? I Danmark kände sig 85 % bekväma med att promenera ensam på natten.

Mordfrekvensen (antalet mord per 100,000 0.5 personer) indikerar bättre ett lands säkerhet än myndigheterna. Danmarks mordfrekvens är XNUMX.


källa: OECD

Foto: Joshi Milestoneer on Unsplash.