,

Hur är det att bo i Nederländerna

Livet i Nederländerna har inte bra mat men erbjuder en hög livskvalitet. Nederländerna presterade också bra inom utbildning, hälsovård och sociala band. Brottsligheten i Nederländerna är en av de lägsta jämfört med andra länder.

Du kan vara redo för vad som helst om du överväger de positiva och negativa aspekterna i förväg. Ta en stund att kolla in hur det är att bo i Nederländerna.

Hur är livet

Det finns många faktorer som du måste tänka på om du vill bo i Nederländerna:

  • Boende
  • Sysselsättning
  • Väder
  • Utbildning
  • Miljön
  • Säkerhet
  • Sjukvård
  • Levnadskostnad

Boende

Om du planerar att bo i Nederländerna måste du veta var du ska bo. Bostäder ger skydd, men det är mer än fyra väggar och ett tak. Naturligtvis är hemmet överkomligt ett bekymmer.

Bostaden är ofta familjens huvudsakliga kostnad för många hushåll, inklusive hyra, gas, el, vatten, inredning och reparationer. Nederländerna spenderar 20 % av sin justerade inkomst på bostäder.

Överbeläggning kan skada barns hälsa, relationer och utveckling. Tät bebyggelse tyder ofta på dålig vatten- och avloppsförsörjning. Tänk också på levnadsförhållanden som det genomsnittliga antalet delade rum per person och om hemmet har grundläggande bekvämligheter.

Det typiska nederländska huset har 2 rum per person, men ändå har 100 % privata spoltoaletter inomhus.

Sysselsättning

Att ha ett jobb har flera betydande fördelar:

Inkomst: Det ger en källa till pengar.

Social integration: Får individer att känna sig anslutna.

Målsättning: Det låter dig uppnå dina mål.

Självkänsla: Det främjar egenvärde.

Utveckling av kompetens: Hjälper dig att lära dig och utvecklas.

Endast 78 % av personer i åldern 15 till 64 har jobb i Nederländerna. Arbetslösa vill arbeta och söker aktivt jobb.

Att vara arbetslös under en längre tid kan skada ditt välbefinnande, självkänsla och arbetsförmåga. I Nederländerna har 0.7 % av arbetskraften varit arbetslös i över ett år.

Två faktorer avgör arbetskvaliteten: lön och trygghet.

Löner: Holländarnas genomsnitt är 58,828 XNUMX USD per år.

Arbetssäkerhet: Din anställningstrygghet beror på hur sannolikt du är att förlora den och hur länge du kan vara utan en. Arbetslösheten i Nederländerna kostar de anställda 2.5 % av sin inkomst.

Kontrollera också:

Hur man får ett jobb i Nederländerna.

Jobb i Nederländerna med visumsponsring.

Väder

Nordsjön och Atlanten formar båda Nederländernas tempererade maritima klimat, vilket resulterar i milda somrar och milda vintrar. Den genomsnittliga dagtemperaturen varierar från 2 grader Celsius på vintern till 20 grader Celsius på sommaren.

Utbildning

Utbildning är avgörande för ett lands välbefinnande:

Kunskap och färdigheter: Det rustar människor för liv och arbete.

Jobbmöjligheter: En bra utbildning förbättrar arbetsmöjligheterna.

År i utbildning: Nederländerna får vanligtvis 18.8 års utbildning (från 5 till 39 år).

Gymnasieexamen har betydelse eftersom arbetsmarknaderna behöver kunskapsbaserade färdigheter. I Nederländerna slutar 81 % av de vuxna i åldern 25–64 år gymnasiet.

Men examenssiffrorna indikerar inte utbildningens kvalitet. PISA utvärderar förmågor och kunskaper. Nederländerna fick 502 poäng i läsning, matematik och naturvetenskap.

Utmärkta skolsystem ger utbildning av hög kvalitet till alla elever.

Miljön

Bor du i Nederländerna? Hälsoeffekterna av luftföroreningar förvärras trots nationella och internationella åtgärder för att minska den.

Städer har allvarliga luftföroreningsproblem. Mindre ögonirritation, kroniska andningsbesvär och lungcancer är kopplade. Äldre människor och barn är utsatta.

Tänk på dessa miljöfaktorer:

Hälsorisker från luftföroreningar: I Nederländerna är PM2.5 12.2 μg/m3 (mikrogram per kubikmeter).

Vatten: Rent vatten är viktigt. 91 % av nederländska medborgare är nöjda med deras vattenkvalitet.

Sjukvård

För dem som bor i Nederländerna är det värt att notera att medellivslängden har ökat tack vare bättre levnadsförhållanden, hälsovård och folkhälsoinsatser.

Nederländernas genomsnittliga livslängd är 82 år. I Nederländerna tror 75 % att de är friska. Självbedömningen kan variera beroende på kön, ålder, socioekonomisk status och framtida vårdbehov.

Levnadskostnad

Levnadskostnaderna i Nederländerna varierar avsevärt beroende på olika områden i landet.

Om du bor i Nederländerna som en familj på fyra personer är den genomsnittliga månadskostnaden 3,232 924 euro utan hyra. För en ensamstående är den genomsnittliga månadskostnaden XNUMX euro utan hyra.

I Amsterdam spenderar en familj på fyra cirka 3,308 940 euro i månaden, medan en ensamstående spenderar cirka XNUMX per månad (exklusive hyra).

I Rotterdam spenderar en familj på fyra cirka 2,996 860 euro i månaden, medan en ensamstående spenderar cirka XNUMX per månad (exklusive hyra).

Säkerhet

Personlig säkerhet är avgörande för välbefinnande. Känner du dig bekväm att gå ensam på natten? I Nederländerna kände sig 83 % bekväma med att promenera ensam på natten.

Mordfrekvensen (antalet mord per 100,000 0.6 personer) indikerar bättre ett lands säkerhet än myndigheterna. Nederländernas mordfrekvens är XNUMX.


källa: OECD

Foto: David Mayilian on Unsplash.