isikolo

 • Inkqubo yemfundo eRashiya

  Inkqubo yemfundo eRashiya

  Inkqubo yemfundo eRashiya yahlulwe yangamacandelo amathathu: amabanga aphantsi, amabanga aphantsi, asesekondari. Lilonke, isikolo samabanga aphantsi nesesekondari sibandakanya iminyaka elishumi elinanye yokufunda. ERashiya, kunyanzelekile ukuba abantwana beqela leminyaka emi-6 ukuya kweli-15 ubudala baye esikolweni. Usuku lwesikolo oluqhelekileyo luqala ngentsimbi yesibhozo…

 • Inkqubo yemfundo eMalaysia

  Ukufumanisa ukuba isebenza njani inkqubo yemfundo eMalaysia kubalulekile ukuba ufuna ukufudukela eMalaysia nabantwana. Eli nqaku liza kukunika isishwankathelo esikwinqanaba eliphezulu lesakhelo senkqubo kunye nezinye iinkcukacha eziluncedo, ezinjengonyaka wokufunda, isikali sohlelo, kunye neeholide. Ukuqonda iziseko zenkqubo yemfundo yaseMalaysia kunokuhamba…

 • Inkqubo yemfundo eJamani

  Inkqubo yemfundo eJamani

  Ukufumana indlela esebenza ngayo inkqubo yemfundo eJamani kubalulekile ukuba ufuna ukufudukela eJamani kunye nabantwana. Eli nqaku liza kukunika isishwankathelo esikwinqanaba eliphezulu lesakhelo senkqubo kunye nezinye iinkcukacha eziluncedo, ezinjengonyaka wokufunda, isikali sohlelo, kunye neeholide. Ukuqonda iziseko zenkqubo yemfundo yaseJamani kunokuhamba…

 • Injani inkqubo yemfundo eTurkey

  Injani inkqubo yemfundo eTurkey

  Inkqubo yemfundo yaseTurkey iqhutywa nguMphathiswa weMfundo kaZwelonke, inxalenye karhulumente. Imfundo iyafuneka ukusuka kwiminyaka eyi-6 ukuya kwi-14 kwaye isimahla kwizikolo zikarhulumente. Izikolo zamabanga aphantsi zeli lizwe zinezinga lokuhamba isikolo eliyi-98%. Ukufumanisa ukuba isebenza njani inkqubo yemfundo yaseTurkey kubalulekile ukuba ufuna ukufudukela eTurkey nge…

 • Inkqubo yemfundo yaseMexico

  Inkqubo yemfundo yaseMexico

  Ukufumanisa ukuba isebenza njani inkqubo yemfundo yaseMexico kubalulekile ukuba ufuna ukufudukela eMexico nabantwana. Kweli nqaku, uya kufumana isishwankathelo esikwinqanaba eliphezulu lesakhelo senkqubo kunye nezinye iinkcukacha eziluncedo, ezinjengonyaka wokufunda, isikali sohlelo, kunye neeholide. Ukuqonda iziseko zenkqubo yemfundo eMexico kunoku…

 • Inkqubo yemfundo eMelika

  Inkqubo yemfundo eMelika

  Abafundi bamanye amazwe abajonga ukufunda eUnited States banobutyebi bamathuba emfundo abanokukhetha kuwo. Nangona kunjalo, ngaphambi kokuba baqalise iphulo lokufumana esona sikolo sibalaseleyo somntwana wabo, abazali kufuneka bazinike ixesha lokuziqhelanisa nenkqubo yemfundo yaseMelika. Ukuqonda iziseko zenkqubo yemfundo eUnited States…

 • Inkqubo yemfundo ePalestine

  Inkqubo yemfundo ePalestine

  Kwinkqubo yemfundo ePalestina, imfundo esisiseko esisinyanzelo ibandakanya amabanga 1–10, ahlulwe ngokwenqanaba lokulungiselela, iBakala 1 ukuya kwele-4, nenqanaba lokuxhotyiswa, iBakala 5 ukuya kwele-10. Imfundo yasesekondari, ebandakanya zombini imfundo yamabanga aphantsi jikelele Izikolo eziziisekondari ezimbalwa, yeyabafundi abakumabanga 11 nele-12. Imfundo…

 • Injani inkqubo yemfundo eColombia?

  IColombia inenkqubo yemfundo entle kakhulu. Inkqubo yemfundo yeminyaka eli-11 apho iminyaka emi-5 yamabanga aphantsi, emi-4 kweyezisekondari ezisezantsi nemi-2 kweyasesekondari ephezulu. Uhambo olucetywayo nguMphathiswa luvumela abafundi ukuba badibane noluntu. Kuxhomekeke kwiminyaka yabo kunye nobuchule babo. IColombia lilizwe lesihlanu ngobukhulu kwi…

 • Ezemfundo kunye nabafudukayo e-UK

  Ezemfundo kunye nabafudukayo e-UK

  Ilizwe endilikhethileyo ukuba ndifune indawo yokhuseleko yiNgilani. Emva kokuhamba ngenkqubo yokudibanisa eNgilani njengomntu ofuna indawo yokukhosela, ndiyazi kakuhle imiqobo yokudibanisa ngempumelelo. Ngokutsho kukaMiller et al. (2002), ukuze uqonde ubomi babantu elubhacweni, kuyimfuneko ukuqonda ubomi babo ngaphambi kokufuduka ngenkani njenge…

 • Izikolo eHong Kong

  I-Asiya lelona lizwekazi libiza kakhulu kwimfundo yamazwe ngamazwe. IHong Kong inezinye zezona zikolo zibiza kakhulu kwihlabathi liphela. IHong Kong iphakathi kwezixeko ezili-10 eziphezulu eAsia apho izikolo zinemirhumo ephezulu. Ukhuphiswano lokwamkelwa kwizikolo zaseHong Kong luqatha kwaye luyinyani. Izikolo eHong...