, ,

Ungasifaka njani isicelo sokhuseleko eMalaysia

Yintoni Imbacu?

Abantu abagqalwa njengeimbacu ngabantu abanyanzelwe ukuba bashiye indawo yabo yemvelaphi okanye indawo yokuhlala esisigxina:

Ukoyika impindezelo ngenxa yeenkolelo zomntu, uhlanga, isini, utyekelo lwezesondo, ubuzwe, okanye ezinye iimpawu,

Or

Ugonyamelo, ugonyamelo lwamazwe angaphandle, ungquzulwano lwangaphakathi, ukunyhashwa kwamalungelo abantu okukhulu, nezinye iziganeko zaludodobalisa kanobom ucwangco loluntu.

Iimbacu eMalaysia

IMalaysia ayikangeneleli kwiNgqungquthela yeembacu ka-1951, kwaye akukho mithetho ithile okanye iinkqubo elizweni zokukhusela amalungelo embacu. Ngenxa yoko, iimbacu ziswele ukufikelela kumalungelo asisiseko afana nobume bomthetho, imisebenzi ekhuselekileyo, imfundo esesikweni, kunye nokhuseleko lomthetho olulinganayo. Ngaphandle koku, iMalaysia ibamba malunga ne-181,000 yeembacu kunye nabo bafuna indawo yokhuseleko. I-85% ivela eMyanmar, kuquka ne-100,000 Rohingyas. Abaseleyo bavela kwamanye amazwe angama-50, kuquka iPakistan, iYemen, iSyria neSomalia. I-66% yeembacu kunye nabafuna indawo yokukhosela eMalaysia ngamadoda, ngelixa i-34% ingabasetyhini. Malunga nama-49,000 ngabantwana abangaphantsi kweminyaka eyi-18. Bakholisa ukuhlala kwizixeko nakwiidolophu ezingaphaya kwepeninsula, ezinabemi abaninzi eKlang Valley, Johor, nasePenang.

Ungasifaka njani isicelo se-Asylum eMalaysia

Izicelo ze-Asylum eMalaysia zenziwe nge-UN Refugee Agency (UNHCR). Ukucela ubhaliso, nceda ungenise i Ifomu entsha yoBhaliso iyafumaneka kwi Iwebhusayithi yembacu yaseMalaysia. Zonke izicelo ziya kuqwalaselwa, kodwa ngenxa yenani eliphezulu lokungeniswa, i-UNHCR ayiyi kukwazi ukuphendula ngokukhawuleza. Inkqubo yokufaka isicelo ingaba nde nangona kunjalo kukho imibutho enokunceda kwinkqubo, efana Ukufikelela kwindawo yokuKhusela.

Indawo yokukhosela inokufunwa ngaphakathi eMalyasia ukuba usemngciphekweni woku intshutshiso kwilizwe lakho.
Ulwazi loqhagamshelwano loMmeli we-UNCR eMalaysia lunokufumaneka ngezantsi:
Ummeli we-UNCR eMalaysia
Idilesi yesitrato:
570 Jalan Bukit Petaling, 50460 Kuala Lumpur, Malaysia
Idilise yemeyile:
PO Box, 50706 Kuala Lumpur, Malaysia
umnxeba:
Ifeksi:
60 3 2141 1780
email:
Zonke iinkonzo ze-UNHCR kunye namahlakani ayo, kuquka neenkonzo zobhaliso kunye namaxwebhu e-UNHCR, zisimahla. Ukuba kukho umntu okucelayo ukuba uhlawulele iinkonzo ze-UNHCR, nceda uxele ku: Ubuqhophololo kunye nesikhalazo soRhwaphilizo ifomu okanye i-imeyile ye-UNHCR yoMngcipheko, iYunithi yoManyano neyoNgamele: mlslufrd@unhcr.org

Ngawaphi amaxwebhu owadingayo ukuze ubhalise kwi-UNHCR?

Kuya kufuneka ube nokufikelela kuwo nawaphi na amaxwebhu akhoyo afanelekileyo kwimeko yakho, kubandakanywa iipasipoti, amaphepha esazisi, isatifikethi somtshato, isatifikethi sokuzalwa, ubalo lwentsapho okanye isazisi sesizwe, iincwadana zenkonzo yasemkhosini, izatifikethi zonyango, ubungqina bokubhaliswa kwangaphambili kwenye iofisi ye-UNHCR, Iofisi ye-UNRWA okanye urhulumente wangaphandle.

Ukuba unalo naluphi na uxwebhu olukhutshiweyo lweUNHCR olufana nekhadi lesazisi, ileta ephantsi koqwalaselo (UC), ikhadi lokuqeshwa, okanye ileta yokuthunyelwa, zigcine zikhuselekile kwaye uze nazo kwidinga lakho.

Athini amalungelo kunye noxanduva lwakho xa sele ubhalisile kwi-UNHCR?

Xa abantu bebhalisa kwiUNHCR ukuze bakhuseleke kumazwe ngamazwe, bafumana ikhadi okanye uxwebhu olukhethekileyo. Eli khadi libonisa ukuba baphantsi kononophelo lweUNHCR. Ukuba neli khadi kunokunceda ukunciphisa amathuba okubanjwa okanye agxothelwe kwilizwe abazalelwa kulo apho inkululeko okanye ubomi babo busenokuba sengozini. Inokubavumela ukuba bafikelele kwezinye iinkonzo ezisisiseko ezifana nokhathalelo lwempilo, imfundo, kunye nenkxaso evela kwi-UNHCR kunye namaqabane ayo. Noko ke, kubalulekile ukwazi ukuba ikhadi leUNHCR asilophepha-mvume lokuqhuba, uxwebhu olusemthethweni, uxwebhu lokuhamba, okanye iphepha-mvume lokuhlala. Ayimniki ukhuseleko lomntu emthethweni, kwaye ayinawo nasiphi na isimo esisemthethweni esisemthethweni eMalaysia.

Abanamakhadi e-UNHCR abekho ngaphezu komthetho. Iimbacu kufuneka ziyihlonele imithetho nemimiselo yelizwe ezisabela kulo.